Skauting

Od roku 2005 jsem členem Ekologického odboru Výkonné rady Junáka. Odbor má na starosti ekologickou výchovu v Junáku. Naším doposud asi největším počinem byl velký podíl na přípravě nového výchovného programu a vydání příručky ekologické výchovy Příroda kolem nás.

Přednáška o skautské metodice pro KDF MFF

Články: 

Již nějakou dobu každý rok přednáším jednu hodinu na semináři Katedře didaktiky fyziky MFF UK o skautské metodice. V minulých letech jsem mluvil hlavně o tvorbě nového výchovného programu. Jaký byl výchozí stav, proč jej bylo nutné změnit, jak celý proces vypadal a jaký je výsledek. Teď jsem se zaměřil více na metodiku jako takovou (aniž by předchozí téma zmizelo) a přidal jsem i špetku historie a myšlenkových základů.

Subscribe to RSS - Skauting Subscribe to Vojtěch Zeisek - All comments