Volby do akademického senátu PřF UK

Napsal uživatel
vojta
dne
Pá, 11/21/2008 - 01:10

Děkuji všem za projevenou důvěru! Vynasnažím se jí nezklamat. Samozřejmě, budete-li cokoliv potřebovat, ozvěte se. Za dva roky v Akademickém senátu jsem se naučil, že

 • mít dobré nápady je jen počátek úspěchu - je pak potřeba najít cestu k jejich realizaci, protože
 • kdo chce všechno, nemá nic - je lepší částečný úspěch, a i ten je někdy obtížný, neboť
 • Senát je místem, kde se střetává spousta názorů a ač hájím především zájmy vás - studentů biologie, je nutné se dohodnout i s ostatními, koneckonců vzájemná pomoc nám všem jen prospěje.

Já pevně věřím, že jsem získal spoustu zkušeností, které nyní můžu zúročit. Jako člen Senátu jsem

 • se zúčastnil několika školení pro zlepšení vlastní kvalifikace a tím i senátorské práce
 • se snažil zpříjemnit nástup nových studentů na fakultu, ať už podílem na úpravách úvodního soustředění 1. ročníků, pomoci prvákům během 1. týdne, nebo třeba snahou zajistit pro nastupující studenty doprovodné materiály pro snazší orientaci na PřF
 • uvedl do chodu web http://www.natur.cuni.cz/student/ kterýžto si klade nemalý cíl: sloužit jako zdroj a výměník informací a nápadů mezi všemi studenty naší fakulty
 • se věnoval nejčastěji studijní problematice, a zvláště pak informačním systémům
 • se snažil pomoci, kdykoliv za mnou přišel někdo s nějakým problémem

Volební program

 • Chci se nadále věnovat zlepšení informačních systémů fakulty – všechny informace musí povinně být na webu, administrativa musí sloužit studentům – ne naopak.
 • Máme anketu hodnocení výuky, která se snaží sloužit jako podklad k jejímu zlepšování. O obdobné věci pro, řekněme, technickou stránku problematiky se delší dobu diskutuje. Zatím by tuto roli mohl plnit výše uvedený web. Pokud se hodně lidí na něčem shodne, jistě to může být vhodná páka pro jednání s vedením školy, např. kvůli administrativě.
 • Chtěl bych vyvíjet tlak na rektorát UK ke zlepšení prostupnosti studia na různých fakultách (je to sice spíše v působnosti univerzitního senátu, ale prostor pro aktivitu "ze zpoda" tu jistě je).
 • Musíme podporovat možnosti vycestovat do zahraničí, získání stipendií a grantů na tvořivou činnost, dodání potřebných informací, podporovat talentované studenty a iniciativy ke zlepšení fakulty vzešlých z řad studentů.

Ať už se rozhodnete dát hlas mé maličkosti, anebo někomu jinému, čiňte tak, prosím, s rozmyslem, neboť nadcházející senát bude volit nového děkana. Na závěr děkuji za dosavadní podporu.