Diplomová práce Fylogeografie a šíření stulíku žlutého

Napsal uživatel vojta dne Čt, 10/08/2009 - 15:49

V září 2009 jsem na Katedře botaniky PřF UK obhájil diplomovou práci na téma Fylogeografie a šíření stulíku žlutého (Nuphar lutea). Pomocí mikrosatelitových jaderných markerů byla provedena fylogeografická analýza 528 vzorků stulíku žlutého (Nuphar lutea) ze 70 populací (66 z ČR, po jedné z Belgie, Německa, Slovenska a Litvy). Byla odhalena nízká míra klonality v rámci populací a nízká populační struktura na větší prostorové škále. Jednotlivá povodí jsou relativně izolovaná, komunikace mezi nimi je slabá (ale detekovatelná). Semena se šíří až na vzdálenost přes 100 km, ale významné je toto šíření jen do několika desítek km. Stulík žlutý vykazuje genetickou izolaci geografickou vzdáleností. Vegetativní šíření je celkově velmi malé.