Mikrosatelitová variabilita, pohlavní rozmnožování a taxonomie Taraxacum sect. Dioszegia: vztahy na velké prostorové škále

Napsal uživatel vojta dne Po, 04/13/2015 - 14:42

Taraxacum serotinumSoužití agamospermie a pohlavního rozmnožování je charakteristické pro většinu z asi 60 sekcí pampelišek (rod Taraxacum). Sekce Dioszegia, obsahující p. pozdní (T. serotinum, vyskytuje se od jižní Moravy přes jižní a východní Evropu, Malou Asii a Írán až po Afghánistán) a příbuzné druhy představuje výjimečnou sekci, protože pro její členy bylo doposud známo pouze pohlavní rozmnožování. Na základě analýzy mikrosatelitových (SSRs) markerů, rozšíření a morfologie jsme řešili otázky týkající se způsobu rozmnožování, vztahů mezi populacemi, taxonomie a genetické variability v rámci populací, a to za pomoci vzorků sesbíraných od jižní Francie po jižní část evropského Ruska a Írán.Zjistili jsme, že populace jsou silně geneticky izolované a vcelku vykazují velkou strukturovanost. Mnoho populací v řadě lokusů vykazovalo nemalou odchylku od Hardy-Weinbergovy rovnováhy, která ale většinou (kvůli relativně malým populacím) nebyla statisticky průkazná. Cizosprašnost se vyskytuje u všech taxonů v rámci sekce s výjimkou T. serotinum subsp. tomentosum (známé i pod jménem T. pyrrhopappum), které je autogamní a plně homozygotní. Zdá se, že jde o relikt kontinentální migrace T. serotinum v pozdním glaciálu či raném postglaciálu z východu na západ, kdy malé izolované populace v jižní Francii a Španělsku ztratily spojení se zbytkem areálu dále na východě a postupně se u nich vyvinulo samosprášení a klesala genetická diverzita. Taxonomická revize sekce Dioszegia rozlišila T. serotinum subsp. serotinum (včetně mírně odlišných populací z Íránu, zde popsaných jako var. iranicum), T. serotinum subsp. tomentosum (T. pyrrhopappum), a T. haussknechtii (vyskytuje se v Makedonii a přilehlých oblastech). Taraxacum haussknechtii vykazuje relativně vysokou heterozygositu a populace vykazují menší izolovanost, než u T. serotinum s.l., což souvisí s tím, že tento druh je rozšířen v menším prostoru, kde jsou (oproti T. serotinum) malé vzdálenosti mezi populacemi umožňující genetickou výměnu. Uvádíme úplnou synonymiku a lektotypy pro šest jmen. K tomu kresby T. serotinum subsp. serotinum a subsp. tomentosum a T. haussknechtii. Pro studované druhy (kromě T. serotinum subsp. serotinum, v tomto případě je dostupný na vyžádání) je uveden soupis revidovaného herbářového materiálu a pro T. haussknechtii i mapa rozšíření.

Zeisek V., Kirschner J., Štěpánek J. & Amini Rad M. (2015): Microsatellite variation, sexual reproduction and taxonomic revision of Taraxacum sect. Dioszegia: relationships on a large spatial scale. – Preslia 87: 55–85. Původní PDF je dostupné na www.preslia.cz